Driftsledere på spildevandsforsyningsanlæg

COK, Center for Offentlig Kompetenceudvikling indbyder i foråret 2013 til uddannelsen "Driftsledere på spildevandsforsyningsanlæg" i samarbejde med STF, Naturstyrelsen og KL. 

Målgruppen er driftsledere og driftsassistenter ved spildevandsforsyningsanlæg.

Uddannelsen indeholder 3 grundmoduler og et prøvemodul:

  • Modul 1 Myndighed og miljøforståelse, hvor du bl.a. opnår viden om lovgivningen, retningslinjer og retshåndhævelse.
  • Modul 2 Teknik, hvor du bl.a. opnår viden om den tekniske drift og vedligeholdelse af anlægget.
  • Modul 3 Ledelse, hvor du bl.a. opnår viden om god ledelsespraksis i det daglige ledelsesarbejde.

De 3 moduler lægger op til den bevisgivende prøve, hvor man kan opnå det uddannelsesbevis, der kræves for at være driftsleder på et spildevandsforsyningsanlæg.

Datoer:

  • 11.-13.03. (modul 1, myndighed),
  • 15.-17.04. (modul 2, teknik),
  • 14.-16.05. (modul 3, ledelse),
  • 10.-11.06.2013 (prøven).

Kursussted: Kystvejens Hotel og Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa.

Pris: 42.000 kr. ekskl. moms for undervisning, materialer, forplejning og logi.

Tilmelding til COK: Senest mandag den 18.02.2013: http://www.cok.dk/driftsleder