Vær med til at stemme en stor spildevandsnyhed til tops som Årets Danske Forskningsresultat

Den i spildevandskredse så velkendte forsker Per Halkjær Nielsen og hans crew er blandt de ti nominerede til Videnskab.dk's ærefulde læserpris "Årets Danske Forskningsresultat".

Det handler om opdagelsen af Comammox processen, hvor de har fundet en bakterie, som kan ilte ammonium hele vejen til nitrat.

Hidtil har man anset processen for at foregå i to trin - ammonium til nitrit og videre til nitrat, udført af to forskellige grupper af bakterier.

Opdagelsen er vigtig for forståelsen af omsætningen af kvælstof overalt i naturen - således også i renseanlæg!

Klik her for at læse mere og afgive din stemme

Videnskab.dk's korte præsentation af nyheden fra Aalborg er denne:

Historien om Jordens kvælstofkredsløb skal skrives om

Lærebøgernes kapitel om Jordens kvælstofkredsløb skal nu skrives om. Hidtil har videnskaben ment, at nitrifikationsprocessen altid bliver udført i to trin, fra ammonium til nitrit og fra nitrit til nitrat. Forskere fra Aalborg Universitet har nu ved hjælp af en helt ny sekventeringsteknologi og dataanalyse gjort en ny opdagelse og påvist eksistensen af en bakterieart, som kan ilte ammoniak til nitrat.

Den nye viden har stor betydning for forståelsen af kvælstofkredsløbet i naturen og inden for landbruget.

Nominerede: Mads Albertsen, Rasmus H. Kirkegaard, Per H. Nielsen (Center for Microbial Communities, Aalborg Universitet) m.fl.

Læs mere om projektet her: 100 år gammel bakterie-misforståelse ryddet af vejen