Uddrag fra motivationen

... Modtageren af Vandmiljøprisen ved dette års uddeling er netop et menneske, der kaster sig over nye udfordringer og vel at mærke meget forskellige udfordringer. Det sker med en energi, vi andre slet ikke kan matche.

Når erfaringerne så er høstet, bliver de formidlet til os andre på kurser og i artikler i Spildevandsteknisk Tidsskrift. Og det sker vel at mærke i et sprog og med en indlevelse, så vi andre kan forstå, hvad det handler om, hvad enten det drejer sig om vedligeholdelsessystemer for pumpestationer, plejeplaner for regnvandsbassiner eller virkeligt hardcore kemi.