Messe-app til udstillere

I år tilbydes messe-app'en Conference Manager Exhibition App forsøgsvis til årsmødeudstillere, der er tilmeldt som "standpersonale" i personregistreringen vedr. årsmødet.

Udstillere, der vælger at bruge app'en, kan scanne stregkoderne på de besøgendes navneskilte og derved få de pågældendes kontaktoplysninger, samtidig med at der kan gøres individuelle notater om indgåede aftaler.

Der er i dag genereret og sendt personlige koder til "standpersonalerne" sammen med en vejledning i brugen af app'en.

Der forventes ikke generet koder til "standpersonaler", der først registrerer sig tirsdag, onsdag og torsdag, da processen er forholdsvis omstændelig. Det er derfor ikke alle udstillere, der kommer til at kunne gøre brug af messe-app'en.

Messe-app'en blev beskrevet i Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2-2016 side 42.

En illustreret, generel guide vedr. brugen af messe-app'en kan downloades fra udstillerinformationerne.