Arrangementer i Spildevandsteknisk Forening

Velkommen til Døgnkursus
Døgnkursus 2018
2. november 2018 - 3. november 2018

Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding

2.800,- inkl. overnatning i enkeltværelse
Tilmeldingsfrist 24/10-2018
Døgnkursus 2018

Et intenst døgn med foredrag og kollegialt samvær

De faglige emner til Døgnkursus 2018 blev fundet på planlægningsmøde d. 23. august 2018.

De ihærdige døgnkursus-entusiaster nåede frem til følgende emner, hvoraf nogle stammer fra de mange indkomne forslag, mens andre blev foreslået under mødet.

Fredag

Arbejdsmiljøtema (fælles):

Status på udbyttet af STFs investering i en arbejdsmiljørådgiver

Faldsikring ved arbejde i brønde

VandCenter Syds hygiejnekursus for medarbejdere

Afløbsspor fredag:

Vakuumkloakering - erfaringer med nyanlæg

Dimensionering af regnvandsbassiner

Processpor fredag:

Fysikken og kemien i en rådnetank

Mikroplast i slam og KOD

Slamspor fredag:

Optimering af slamafvanding med kamerateknologi

Fremtidens udnyttelse af værdierne i slam – produkt eller affald? set i lyset af det nye affaldsdirektiv

Vandrensningsspor fredag:

Rensning af mikroforureninger med ozon og øvrige erfaringer med tertiær rensning

Fra spildevand til drikkevand? Kan vi det – og vil vi det ?


Lørdag

Dansk driftsleder som konsulent i Ukraine (udgået)

Hvad betyder overløb for miljøet? Investeringer i optimering af rensning på renseanlæg kontra i separering af fælleskloak

Afsluttende paneldebat med inviterede gæster


Vigtige milepæle for Døgnkursus 2018

23. august 2018:
Planlægningsmøde for Døgnkursus 2018 afholdt
De faglige emner besluttet

26. september 2018:
Programmet for Døgnkursus 2018 er næsten på plads
Online-tilmeldingssystemet færdig opsat og testet
Online-tilmeldingen til arrangementet sat i gang
Nyhedsbrev om start af tilmelding til Døgnkursus er sendt til kategorien "Generelle nyheder"

25. oktober 2018:
Fristen for tilmelding er nået - adgangen til onlinetilmeldingen er lukket ned. Kontakt STFs sekretariat ved behov for at eftertilmelde.

 

 


 

Andre arrangementer

 • 6
  jun
  7
  jun

  Årsmøde 2019 - persondelta­gel­se

  Hillerød
  Tilmeldingsfrist 06/6-2019
  Stor teknisk udstilling, generalforsamling, fagligt seminar og fest
 • 7
  jun

  Årsmøde 2019 - STAND

  Hillerød
  Tilmeldingsfrist 05/4-2019
  Stor teknisk udstilling er årsmødets hovedattraktion