Spildevand online

Medlemsbladet Spildevand - det tidligere Spildevandsteknisk Tidsskrift - har nu et år på bagen.

Nyeste udgivelse hedder Spildevand #3 2017 (udkom i uge 32)

Klik på dette link  for at se bladet Spildevand#3 2017

Alle 2016-, 2015-, 2014-, 2013-, 2012-, 2011- og 2010-udgivelser findes i mediedatabasen.