Nyheder fra Spildevandsteknisk Forening

21. oktober 2019 - Døgnkursus
10 pladser til studerende
Skrevet af
Susanne Brandt
Sekretær

STFs bestyrelse stiller 10 deltagerpladser på STFs døgnkursus til rådighed for relevante studerende

Studerende på uddannelser, der sigter mod job i spildevandsbranchen, kan søge om gratis deltagelse i STFs døgnkursus 2019.

Spildevandsteknisk Forening stiller 10 deltagerpladser til rådighed.

Deltagende studerende kan:

 • høre faglige indlæg om emner, der optager Spildevandsteknisk Forenings medlemmer lige nu
 • møde et udsnit af leverandører til og rådgivere for spildevandsbranchen
 • møde et udsnit af drifsledelsen / driftspersonalet i de danske forsyningsselskaber 
 • opsøge og netværke med arrangementets deltagere

Interesserede kan læse om STFs døgnkursus 2019 HER

Hvordan gør du for at komme i betragtning:

Studerende, som ønsker at deltage gratis, bedes kontakte STFs sekretariat pr mail sek@stf.dk

Studerende skal skriftligt begrunde hvorfor deltagelse ønskes. Studerende skal desuden sende kopi af studiekort samt indskrivningsbekræftelse.

Undtagelser:

Studerende, som tidligere har deltaget gratis på døgnkursus, kan ikke godkendes til gratis pladserne, men er velkomne til at deltage som betalende deltagere

Studerende, som allerede har en ansættelseslignende relation til et forsyningsselskab, kan ikke godkendes til gratis pladserne, men er velkomne til at deltage som helt almindeligt betalende deltagere.

I øvrigt:

Deltagelse for de 10 studerende er gratis, herunder også forplejning og overnatning.

Deltagere skal være indstillet på at evt. overnatning i forbindelse med arrangementet skal ske i dobbeltværelse delt med en anden studerende.

Deltagende studerende skal selv sørge for transport til og fra Kolding, hvor arrangementet foregår. STF kan evt. være behjælpelig med at anvise samkørselsmuligheder med andre deltagere.


 

Læs mere:

 • 1. maj 2020 - Arrangementer
  Nyt vedr. årsmøde 2021
 • 7. april 2020 - Årsmøde
  STFs årsmøde 2020 aflyst
 • 7. april 2020 - Arrangementer
  Industridag, Slamflokkens Døgn og Årsmøde er aflyst
An error occurred while attaching module (Dynamicweb.Frontend.Content)

System.FormatException: String was not recognized as a valid Boolean.
  at System.Boolean.Parse(String value)
  at Dynamicweb.UserManagement.Frontend.Frontend.SaveForm(ParagraphSettings settings)
  at Dynamicweb.UserManagement.Frontend.Frontend.GetContent()
  at Dynamicweb.Frontend.Content.GetModuleOutput(Paragraph paragraph, PageView pageview)