Nyheder fra Spildevandsteknisk Forening

14. december 2018 - Bilagsmaterialer
Bilagsmaterialer fra 2018
Skrevet af
Susanne
sekretær

Tilgå materialer fra afholdte arrangementer på forskellig vis

Hvis du selv har deltaget i et STF arrangement, hvortil der hørte elektroniske bilagsmaterialer, så kan du efterfølgende tilgå materialerne på følgende vis:

Via links i den mail, som du modtog forud for arrangementer

Via APP'en CM Events
(hent den hvor du plejer at hente dine Apps og følg anvisningerne knyttet til App'en)

 

Alle - også dem, der ikke selv deltog i arrangementet, kan desuden benytte følgende links:

6. december 2018:

STF Arbejdsmiljø netværksdag 2


2.-3. november 2018:

STF Døgnkursus 2018


2.-3. maj 2018:

Slamflokkens Døgn 2018


15. marts 2018:

STF Industridag 2018


6. marts 2018:

STF Rådnetanksdag 2018


 

Læs mere:

 • 11. juni 2019 - Årsmøde
  Se hvilke forsyninger og industrianlæg, der har besøgt årsmødeudstillingen
 • 3. juni 2019 - Årsmøde
  Bilag vedr. generalforsamlingen er tilgængelige
 • 23. maj 2019 - Årsmøde
  Orienter dig om STFs årsmødeudstilling 2019
An error occurred while attaching module (Dynamicweb.Frontend.Content)

System.FormatException: String was not recognized as a valid Boolean.
  at System.Boolean.Parse(String value)
  at Dynamicweb.UserManagement.Frontend.Frontend.SaveForm(ParagraphSettings settings)
  at Dynamicweb.UserManagement.Frontend.Frontend.GetContent()
  at Dynamicweb.Frontend.Content.GetModuleOutput(Paragraph paragraph, PageView pageview)