Nyheder fra Spildevandsteknisk Forening

23. august 2019 - Døgnkursus
Emnerne til Døgnkursus 2019 er udvalgt
Skrevet af
S. Brandt
Sekretær

Mange af foreningens medlemmer har budt ind med emner til det kommende Døgnkursus

Planlægningsgruppen var på hårdt arbejde d. 22 august, hvor de mange indkomne emneforslag vedr. årets døgnkursus blev behandlet og suppleret med planlæggernes egne forslag.

Bruttoemnekataloget, som indeholdt de indkomne forslag, talte 44 emner. Dertil kom hvad planlæggerne selv havde på hjertet, eller havde med "hjemmefra".

Væggen blev godt fyldt med emner, som til sidst kom til afstemning. Ved mødet slutning forelå et groft tilsnittet program, som den kommende kursusleder renskriver i løbet af nogle dage.

Herefter indledes dialogen med de foredragsholdere, som er givet på forhånd, og jagten på foredragsholdere til de indlæg, hvor en sådan ikke er givet på forhånd.

Et foreløbigt døgnkursusprogram offentliggøres i løbet af uge 35.


 

Læs mere:

 • 29. august 2019 - Ekstert arrangement
  Aalborg Universitet, København, Sydhavnen
 • 28. august 2019 - Døgnkursus
  Hovedoverskrifterne til døgnkursus 2019
 • 23. august 2019 - Døgnkursus
  De 24 udstiller ifm. Døgnkursus er fundet
An error occurred while attaching module (Dynamicweb.Frontend.Content)

System.FormatException: String was not recognized as a valid Boolean.
  at System.Boolean.Parse(String value)
  at Dynamicweb.UserManagement.Frontend.Frontend.SaveForm(ParagraphSettings settings)
  at Dynamicweb.UserManagement.Frontend.Frontend.GetContent()
  at Dynamicweb.Frontend.Content.GetModuleOutput(Paragraph paragraph, PageView pageview)