Nyheder fra Spildevandsteknisk Forening

28. august 2019 - Døgnkursus
Foreløbigt døgnkursusprogram
Skrevet af
Susanne Brandt
sekretær

Sløret løftes for Døgnkursus 2019

Døgnkursusplanlæggerne nåede frem til nedenstående foreløbige program for døgnkursus 2019, da den var samlet i sidste uge.

Flere indlæg er i teorien helt på plads, men de endelige og mere udførlige programtitler offentliggøres dog først, når hele programmet er på plads og der åbnes for tilmelding - forventeligt i uge 39.

FREDAGENS FORELØBIGE PROGRAM

Tidspunkt

Aktivitet

12.00-13.00

Udstilling åben

13.00-14.00

FROKOST

14.00-14.10

Velkomst og praktiske bemærkninger v. formand hhv. kursusleder

14.10-14.50

Debat: Verdensmål og klima

14.50-15.10

Stress håndtering

15.10-16.00

Udstilling åben. KAFFE

 

Spor 1 - Renseanlæg

Spor 2 - Transportsystemer

16.00 -16.25

Værdien af totalparametre på tilløbet til dit renseanlæg

Registrering og overvågning af overløb

16.25-16.50

Kan slam sælges?

Er separeret regnvand et problem?

16.50-17.40

Udstilling åben

 

Spor 1 - Renseanlæg

Spor 2 - Transportsystemer

17.40-18.05

Målrettet indsats for at mindske metanudslippet fra danske biogasanlæg

Effekt af målrettet kampagne mod brug af vådservietter

18.05-18.30

Lægemidler og miljøfremmede stoffer

Svovlbrinte

18.30-20.15

Middag

20.15-21.15

Aftenindlæg

21.15-23.00

Udstilling er åben

Kollegialt samvær
Natmad i udstillingsområdet

 LØRDAGENS FORELØBIGE PROGRAM

Tidspunkt

Aktivitet

07.00-08.00

Morgenaktivitet for de morgenfriske

07.00-08.30

Morgenmad

09.00-09.05

Godmorgen og praktiske bemærkninger v. kursusleder

09.05-09.15

Foreningsmeddelelser v. formanden

09.15-09.40

Oplæg om Flora Danica v. Aalborg Universitet

09.40-10.05

Oplæg om Online DNA

10.05-10.35

Udstilling åben

10.35-11.00

Oplæg om ny arbejdslovgivning

11.00-11.25

Oplæg om Machine-learning og big data

11.25-11.50

Oplæg: Fik vi det vi regnede med?

11.50-12.00

Afslutning på Døgnkursus 2019

12.00-12.15

FROKOST to go


 

Læs mere:

 • 1. maj 2020 - Arrangementer
  Nyt vedr. årsmøde 2021
 • 7. april 2020 - Årsmøde
  STFs årsmøde 2020 aflyst
 • 7. april 2020 - Arrangementer
  Industridag, Slamflokkens Døgn og Årsmøde er aflyst
An error occurred while attaching module (Dynamicweb.Frontend.Content)

System.FormatException: String was not recognized as a valid Boolean.
  at System.Boolean.Parse(String value)
  at Dynamicweb.UserManagement.Frontend.Frontend.SaveForm(ParagraphSettings settings)
  at Dynamicweb.UserManagement.Frontend.Frontend.GetContent()
  at Dynamicweb.Frontend.Content.GetModuleOutput(Paragraph paragraph, PageView pageview)