Nyheder fra Spildevandsteknisk Forening

16. maj 2019 - Nyhed årsmøde
Ændring til dagsorden for generalforsamling
Skrevet af
Susanne Brandt
sekretær

En beklagelig fejl i udsendt dagsorden for generalforsamlingen: Ikke tre men fire personer er på valg under punkt 7)

Rettelse til dagsorden til generalforsamling i STF fredag den 7. juni.

Der var desværre en fejl i dagsordenen til  STFs generalforsamling i det tidligere udsendte årsmødeprogramhæfte.

Der manglede en linje i dagsordenens punkt 7. Den korrekte dagsorden er følgende:

 

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING

1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Martin Thau (Vandmiljø Randers A/S)

2) Formandens beretning

3) Indkomne forslag

4) Regnskab for 2018 og budget for 2020, herunder kontingentfastsættelse

Regnskabet for 2018 kan hentes via STFs hjemmeside fra den 1. juni

5) Valg af formand

Formanden er kun på valg i lige år – punktet bortfalder

6) Valg af kasserer

Bestyrelsen foreslår genvalg af John Pies Christiansen (Tønder Forsyning A/S )

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant

På valg er:

Bestyrelsesmedlem Karin Refsgaard (Blue Kolding) modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Lars Erik Hansen (Biofos) modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Pernille Lyngsie Pedersen (RGS Nordic A/S) modtager genvalg

Bestyrelsessuppleant Jens Jørgen Ploumann (Vesthimmerlands Vand A/S)

Bestyrelsen foreslår valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant i henhold til vedtægterne

8) Valg af revisorer og revisorsuppleant

På valg er:

Revisor Svend Erik Lilleøre (Tønder) modtager genvalg

Revisor Ole Dissing (Bornholms Energi og Forsyning A/S) modtager genvalg

Revisorsuppleant Martin Thau (Vandmiljø Randers A/S)

9) Kommende årsmøder

10) Eventuelt


 

Læs mere:

 • 11. juli 2019 - Døgnkursus
  Firmamedlemmer kan tilmelde sig lodtrækningen om 24 udstillingspladser ifm. Døgnkursus 2019
 • 11. juli 2019 - Døgnkursus
  Vær med til at bestemme indholdet af Døgnkursus 2019
 • 24. juni 2019 - Årsmøde
  Tre personer m. ledsager skal i biografen
An error occurred while attaching module (Dynamicweb.Frontend.Content)

System.FormatException: String was not recognized as a valid Boolean.
  at System.Boolean.Parse(String value)
  at Dynamicweb.UserManagement.Frontend.Frontend.SaveForm(ParagraphSettings settings)
  at Dynamicweb.UserManagement.Frontend.Frontend.GetContent()
  at Dynamicweb.Frontend.Content.GetModuleOutput(Paragraph paragraph, PageView pageview)