Nyheder fra Spildevandsteknisk Forening

24. marts 2020 - Arrangementer
Corona-relaterede aflysninger
Skrevet af
S. Brandt
sekretær

De nationale retningslinjer vedr. Corona-virus, i kombination med konkrete vurderinger, vil være styrende for om STF arrangementer aflyses. 

STF følger nøje situationen i relation til Corona-virus i Danmark. STF lytter til de nationale retningslinjer vedr. Corona-virus og vurderer samtidig hvor realistisk og udbytterigt det er at gennemføre hvert enkelt foreningsarrangement.

På den baggrund har STF valgt at aflyse følgende:

 • STFs industridag berammet til d. 21. april 2020 (aflyst d. 12. marts)
 • Slamflokkens Døgn berammet til d. 13.-14. maj 2020 (aflyst d. 24. marts)

Forhåbningen er fortsat, at STFs årsmøde d. 12. juni 2020 kan afvikles som planlagt. Forberedelserne til årsmødet pågår ufortrødent.


 

Læs mere:

 • 24. marts 2020 - Årsmøde
  STF arbejder mod at gennemføre årsmødeudstillingen d. 12. juni
 • 24. marts 2020 - Arrangementer
  Industridag og Slamflokkens Døgn aflyst
 • 2. marts 2020 - Årsmøde
  Se hvilke firmaer, der indtil videre har bestilt stand på STFs årsmødeudstilling 2020
An error occurred while attaching module (Dynamicweb.Frontend.Content)

System.FormatException: String was not recognized as a valid Boolean.
  at System.Boolean.Parse(String value)
  at Dynamicweb.UserManagement.Frontend.Frontend.SaveForm(ParagraphSettings settings)
  at Dynamicweb.UserManagement.Frontend.Frontend.GetContent()
  at Dynamicweb.Frontend.Content.GetModuleOutput(Paragraph paragraph, PageView pageview)