Nyheder fra Spildevandsteknisk Forening

29. august 2019 - Ekstert arrangement
Temadag om genanvendelse af fosfor fra spildevand
Skrevet af
Susanne Brandt
Sekretær

Få overblik over P-genbrug og produktion af gødning (fra spildevand)

Phosphor (P) er en ikke-fornybar begrænset ressource, som vi er helt afhængige af, især som gødning til fødevareproduktion. Vi har ingen naturlige P-kilder i Europa, og importerer derfor store mængder hvert år, især fra Nordafrika. Det er ikke en holdbar langtidsløsning, og vi må derfor genbruge og spare phosphor mest muligt.

En af kilderne til genindvinding af P er spildevand og spildevandsslam, som kan dække ca. 20 % af Danmarks behov. Denne temadag giver et overblik over P-genbrug og produktion af gødning med et særligt fokus på muligheder og begrænsninger for at udnytte P i spildevand.

Temadagen er en del af et projekt støttet af Innovationsfonden, ReCoverP.

Se pdf-program for temadagen

Deltagelse er gratis

Tilmelding senest den 1. oktober på mail mni@bio.aau.dk

 


 

Læs mere:

 • 29. august 2019 - Ekstert arrangement
  Aalborg Universitet, København, Sydhavnen
 • 28. august 2019 - Døgnkursus
  Hovedoverskrifterne til døgnkursus 2019
 • 23. august 2019 - Døgnkursus
  De 24 udstiller ifm. Døgnkursus er fundet
An error occurred while attaching module (Dynamicweb.Frontend.Content)

System.FormatException: String was not recognized as a valid Boolean.
  at System.Boolean.Parse(String value)
  at Dynamicweb.UserManagement.Frontend.Frontend.SaveForm(ParagraphSettings settings)
  at Dynamicweb.UserManagement.Frontend.Frontend.GetContent()
  at Dynamicweb.Frontend.Content.GetModuleOutput(Paragraph paragraph, PageView pageview)