Nyheder fra Spildevandsteknisk Forening

20. december 2017 - Kampagne
"Kun tre ting i dit lokum" - også i december
Skrevet af
S. Brandt
Sekretær

En femte video i kampagnen "Kun tre ting i dit lokum" er særligt aktuel her i julemåneden

Du finder julevideoen på kampagnens Facebook-side eller på kampagnens hjemmeside

Julevideoen via hjemmeside

Kun tre ting i dit lokum - Facebook-siden

En række forsyningsselskaber informerer i denne tid - med afsæt i kampagnen - borgerne om de problemer, som stegefedt i kloaken medfører.

Find kampagnens hjemmeside her:

www.kun3tingiditlokum.dk

Læs mere:

 • 19. april 2018 - Forening
  De heldige vindere er fundet
 • 12. april 2018 - Årsmøde
  126 udstillere på STFs årsmødeudstilling
 • 19. marts 2018 - Arrangementer
  Materialer fra afholdte arrangementer 2018
An error occurred while attaching module (Dynamicweb.Frontend.Content)

System.FormatException: String was not recognized as a valid Boolean.
  at System.Boolean.Parse(String value)
  at Dynamicweb.UserManagement.Frontend.Frontend.SaveForm(ParagraphSettings settings)
  at Dynamicweb.UserManagement.Frontend.Frontend.GetContent()
  at Dynamicweb.Frontend.Content.GetModuleOutput(Paragraph paragraph, PageView pageview)