Nyheder fra Spildevandsteknisk Forening

20. december 2017 - Kampagne
"Kun tre ting i dit lokum" - også i december
Skrevet af
S. Brandt
Sekretær

En femte video i kampagnen "Kun tre ting i dit lokum" er særligt aktuel her i julemåneden

Du finder julevideoen på kampagnens Facebook-side eller på kampagnens hjemmeside

Julevideoen via hjemmeside

Kun tre ting i dit lokum - Facebook-siden

En række forsyningsselskaber informerer i denne tid - med afsæt i kampagnen - borgerne om de problemer, som stegefedt i kloaken medfører.

Find kampagnens hjemmeside her:

www.kun3tingiditlokum.dk

Læs mere:

 • 16. oktober 2018 - Døgnkursus
  Relevante studerende kan deltage UB i årets døgnkursus
 • 12. oktober 2018 - Rundspørge
  Interesse for netværk vedr kemikaliestyring?
 • 9. oktober 2018 - Ekstert arrangement
  NomiGas - Temadag d. 24. oktober i Musikkens Hus i Aalborg
An error occurred while attaching module (Dynamicweb.Frontend.Content)

System.FormatException: String was not recognized as a valid Boolean.
  at System.Boolean.Parse(String value)
  at Dynamicweb.UserManagement.Frontend.Frontend.SaveForm(ParagraphSettings settings)
  at Dynamicweb.UserManagement.Frontend.Frontend.GetContent()
  at Dynamicweb.Frontend.Content.GetModuleOutput(Paragraph paragraph, PageView pageview)