Info om generalforsamlingen

Yderligere info vedr. generalforsamling

Covid19 situationen, nærmere bestemt restriktionerne for fysisk forsamling, har forhindret afholdelse af en normal fysisk ordinær generalforsamling 2020 i henhold til vedtægterne for Spildevandsteknisk Forening.

Generalforsamlingen blev derfor i første omgang udskudt på ubestemt tid med hjemmel i BEK nr. 393 af 07/04/2020, Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet på Erhvervsstyrelsens område i forbindelse med covid-19.

I lyset af den gradvise genåbning af landet og lempelsen af forsamlingsforbuddet har Spildevandsteknisk Forenings bestyrelse besluttet at indkalde til ordinær generalforsamling.

Torsdag den 20. august kl. 16.00
på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af planlægningsmødet vedr. Døgnkursus 2020.

Kl. 15.00 vil der være fælles kaffe og kage til deltagerne i planlægningsmødet og deltagerne i generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen, forventeligt kl. ca. 17.15, vil der være spisning for de af generalforsamlingens deltagere, som ønsker dette.

Både af hensyn til forplejningen, og for at kunne træffe eventuelle særlige lokalemæssige foranstaltninger, beder vi om tilmelding til generalforsamlingen senest d. 17. august til foreningens sekretariat på sek@stf.dk