Videooptagelser fra Døgn2020 på 6 timer

Videooptagelser af Døgn2020 på 6 timer

Vil du se, eller gense, indlæggene på STFs online arrangement "Døgn2020 på 6 timer" ?

Indlægsholderne har alle givet tilladelse til at STF viser optagelser af de enkelte indlæg.

09:00 - 09:15 Velkomst [ikke optaget]
v/ Jacob Andersen, formand for Spildevandsteknisk Forening
v/ Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

09:15 - 09:45 Mediestorm om udledninger af urenset spildevand
Kommunikationserfaringer fra medie-storm om udledninger af urenset spildevand. Hvordan påvirkede det os/dig ?
v/ Tue Knudsen, BlueKolding og Stig Dalum, BIOFOS

09:45 - 10:15 IT-sikkerhed i spildevandsbranchen
v/ Thomas Lund-Sørensen, Center for Cybersikkerhed

10:35 - 11:00 Et kig i krystalkuglen for den cirkulære slamdisponering [Tema RA]
v/ Hanne Løkkegaard, Sweco

10:35 - 11:00 Udledninger fra overløb [Tema KLOAK]
Resultater af arbejde udført for Miljøstyrelsen
v/ Mads Uggerby, EnviDan

11:00 - 11:25 S:Select processen [Tema RA]
Konkrete erfaringer
v/ Frank Rasmussen og Rasmus Evers fra TechRas samt Bente Nøhr Jespersen og Nikolaj Bang Thøgersen fra Aalborg Forsyning

11:00 - 11:25 Overløbsberegninger og detektering [Tema KLOAK]
v/ Christian Poulsen og Henrik Lyngsø, WASYS

11:25 - 11:35 Fejl vi kan lære af
Vi deler de gode historier om det, der gik, galt, eller næsten gjorde.
v/ Ulrik Folkmann, Stjernholm [optagelsen med Jan Jørgensen, SK Forsyning er desværre ikke lykkedes]

12:20 - 12:45 Beskidte diffusorer giver højt energiforbrug [Tema RA]
v/ Mette Brynjolf Jepsen, Krüger

12:20 - 12:45 Få STYR på overløbene [Tema KLOAK]
v/ Nikolaj Mølbye, Krüger

12:45 - 13:10 Emission af lattergas fra danske renseanlæg [Tema RA]
v/ Anna Katrine Vangsgaard, EnviDan

12:45 - 13:10 Uvedkommende vand - driftsmæssige konsekvenser [Tema KLOAK]
v/ Søren Højmark, EnviDan

13:10 - 13:35 Optimering og drift af rådnetank på Kolding CRA [Tema RA]
Fuldskala udviklingsprojekt
v/ Karin Refsgaard, BlueKolding og Jan Høgh, Krüger

13:10 - 13:35 Sporing af uvedkommede vand [Tema KLOAK]
v/ Jacob Cornelius Hansen, Vandmiljø Randers

13:50 - 14:20 Corona og spildevand
Fokus på arbejdsmiljø
v/ Ivan Drejer, Energi Viborg

14:20 - 14:50 Corona og spildevand
Status på projekt om smittespredning og ny taskforce
v/ Dines Thornberg, Biofos

14:50 - 15:00 Afslutning [ikke optaget]
v/ Jacob Andersen, formand for Spildevandsteknisk Forening