18. juni 2024

Har du haft indtrængning af havvand på dit renseanlæg?

Hvad gør du, hvis du oplever hæmning på dit renseanlæg?

 

I efteråret 2023, under stormfloden, fik BlueKolding saltholdigt vand på Centralrenseanlægget. Hvordan det blev håndteret, og hvad der erfterfølgende er blevet gjort, vil Ditte Vestergaard fra BlueKolding fortælle om.

 

Et af de anlæg i Danmark, der hele tiden skal håndtere spildevand, med meget forskelligt indhold, er IW Solutions. Hvordan de tager højde for de forskellige kvaliteter af spildevandet fortæller Pernille Lyngsie Pedersen fra IW Solutions om.

 

Webinaret slutter af med erfaringsudveksling, så har du en udfordring, du gerne vil have diskuteret, så vær klar til at dele den.

  • Fra: 18-06-2024 - kl. 10:00
  • Til: 18-06-2024 - kl. 12:00