Bestyrelse

Bestyrelsen for STF

Bestyrelsen for Spildevandsteknisk Forening består af syv personer plus to bestyrelsessuppleanter, der alle vælges for to år ad gangen. Derudover en observatør udpeget af Miljøministeriet.

  • Formand og to medlemmer er på valg i lige årstal
  • Kasserer og tre medlemmer er på valg i ulige årstal
  • En suppleant på valg i lige år
  • En suppleant på valg i ulige år
  • En observatør fra Naturstyrelsen - udpeges af Miljøministeriet, vælges ikke