Læs mere om magasin

Redaktionel målsætning:
At orientere medlemmerne om nye tiltag inden for offentlig og privat spildevandsbehandling. At referere og bringe artikler om specifikke emner inden for miljøsektoren. At fremme udveksling af driftserfaringer medlemmerne imellem.

Målgrupper:
Primært drifts- og administrativt personale ved danske renseanlæg samt rådgivere og leverandører til spildevandsbranchen.

Supplerende information:
At fremme dialogen mellem leverandører og forsyninger / personale beskæftiget med spildevandsrensning ved at orientere om nye maskinkomponenter, instrumentering, styringer m.m.