Medlemsformer

Medlemskab af Spildevandsteknisk Forening

Der skelnes mellem aktive og passive medlemskaber, og
der skelnes mellem personlige og kollektive medlemskaber

Aktive medlemmer

Alle ansatte, der har med spildevandsrensning at gøre, kan optages som aktive medlemmer. Dette gælder uanset om spildevandet er 'kommunalt', statsligt eller industrielt.

Forsyningsvirksomhederne har typisk et kollektivt medlemskab, der dækker alle ansatte i forsyningsvirksomheden. Der kan desuden tegnes personlige medlemskaber.

Passive medlemmer

Alle der leverer rådgivning, service eller teknisk udstyr til spildevandsanlæg kan optages som passive medlemmer.

Desuden kan alle, der efter bestyrelses skøn har en naturlig tilknytning til foreningens virke, optages som passive medlemmer.

Der kan tegnes personlige medlemskaber eller kollektive medlemskaber gældende for hele firmaet.

(For meget store firmaer kan det være aktuelt at tegne flere kollektive medlemskaber eller et kollektivt suppleret med et antal personlige medlemskaber for at få det ønskede antal blade og for at kunne deltage i foreningens arrangementer med det ønskede antal personer).

Pensionister

Personlige aktive medlemmer, der pensioneres eller går på efterløn kan, i udgangspunkt, være kontingentfrie medlemmer i fem år efter afgang fra aktiv tjeneste.