Om netværkene

Om Industrigruppen-tekst-paragraf

Industrigruppen er for personer beskæftiget på industrirenseanlæg.

Industrigruppen

Industrigruppen er et netværk under Spildevandsteknisk Forening. Alle medlemmerne af netværket er beskæftiget på industrirenseanlæg.

Formålet med Industrigruppen er at udveksle erfaringer om de særlige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med rensning af industrispildevand.

Industrigruppens første møde fandt sted i januar 2000. Der afholdes typisk en årlig temadag.

Har du interesse for netværket og måske lyst til at blive en del af dette, da kontakt foreningens sekretariat.

Har du som leverandør interesse for rensning af industrispildevand, og ønsker du at modtage nyhedsbrev til Industrigruppen, da tilmeld dig det konkrete nyhedsbrev.

Du skal have medlemskab (personligt eller kollektivt via dit ansættelsessted) for at du kan deltage i konkrete arrangementer.

Rådnetanken

"rÅdne tanken"

STF netværksgruppen "rÅdne tanken" blev dannet i oktober 2015, hvor rådnetanksentusiaster fra DIN Forsyning A/S, NK-forsyning, Frederikshavn Forsyning A/S, BlueKolding og Energi Viborg A/S var samlet.

Netværket har følgende styregruppe:

Formålet med netværksgruppen "rÅdne tanken" er primært at udveksle erfaringer og optimeringsideer på tværs af faggrænser.

Netværksgruppen planlægger og afholder en årlig temadag.

Ønsker du at blive tilknyttet netværket "rÅdne tanken", herunder modtage nyhedsbrev om kommende aktiviteter, så tilmeld dig det konkrete nyhedsbrev.

Du skal have medlemskab (personligt eller kollektivt via dit ansættelsessted) for at du kan deltage i konkrete arrangementer.

Om Slamflokken-tekst-paragraf

Slamflokken er for laboranter og andre beskæftiget med analysearbejde mv.

Slamflokken

Slamflokken er et netværk under Spildevandsteknisk Forening. Alle medlemmerne af netværket er tilknyttet det daglige analysearbejde på renseanlæg.

Formålet med Slamflokken er at udveksle erfaringer og lære nyt om de ting, der rører sig indenfor analyseområdet i bred forstand.

Slamflokkens første møde fandt sted i marts 1991. Der afholdes typisk en årlig temadag.

Der er ca. 110 personer på adresselisten for Slamflokken. Adresselisten vedligeholdes af Spildevandsteknisk Forenings sekretariat.

Har du interesse for netværket og måske lyst til at blive en del af dette, da kontakt enten

  • Slamflokkens repræsentant Lotte Larsen (lla @ fors.dk) eller
  • STF's sekretariat (sek @ stf.dk)

Du skal have medlemskab (personligt eller kollektivt via dit ansættelsessted) for at du kan deltage i konkrete arrangementer.

Har du som firma interesse for analyser og laboratoriearbejde vedr. drikkevand og spildevand, og ønsker du at modtage nyhedsbrev til Slamflokken, da tilmeld dig nedenstående det konkrete nyhedsbrev, blandt flere muligheder.