Nyheder fra Spildevandsteknisk Forening

8. marts 2021 - Årsmøde
STFs årsmøde 2021
Skrevet af
S. Brandt
sekretær

STFs årsmøde 2021 flyttet til d. 3. september

Usikkerhed om forløbet af genåbningen af samfundet efter Corona-nedlukningen gør, at STFs bestyrelse har valgt at flytte STFs traditionsrige årsmøde fra d. 11. juni til d. 3. september.

Flytningen sker for ikke at risikere at Coronaen lægger hindringer for det årsmøde, som alle i branchen lige nu tørster efter.

Vi vil være helt sikre på at reel genåbning er en realitet

Lige nu er der relativt positive meldinger om genåbning af vores samfund, men meget kan gå galt i de kommende måneder, og der er langt fra sikkerhed for, at omkring 1.500 mennesker kan mødes fysisk medio juni til et spildevandsteknisk årsmøde, som ligner det, som vi kender fra tiden før Corona.

En tredje bølge kan betyde ny nedlukning

Hvilken effekt genåbningen fra d. 1. marts får på smittetallene er meget uvis. Der er kalkuleret med stigende smittetal, men situationen kan fortsat løbe løbsk, både lokalt og nationalt – ikke mindst som følge af nye virusvarianter. Det vil sige, at der er en reel risiko for en såkaldt tredje bølge, med nedlukning til følge.

I positiv retning trækker selvfølgelig, at vaccinationen af danskerne er i skrivende stund i fuld gang. Men diverse opstarts- og leveringsvanskeligheder samt logistikproblemer gør dog, at der langt fra er sikkerhed for, at den store, nationale vaccinationsplan holder, sådan at alle danskere, der måtte ønske det, er vaccineret ved udgangen af juni måned.

Vi skal bruge tid til at forberede os

Et normalt årsmøde – fra udstillertilmelding til afvikling – er typisk undervejs i omkring 4 måneder, hvor selve udstillertilmeldingen normalt lukkes omkring 2 måneder før selve afholdelsen.

Selvom en del af årsmødeforberedelsen kan intensiveres i en vis udstrækning, så kan der desværre ikke trækkes ret meget i diverse frister i den sidste fase af forberedelsen.

Beslutningen om årsmøde eller ikke-årsmøde i juni kan med andre ord ikke trækkes til ind i april måned. Ved på nuværende tidspunkt at satse på årsmøde i juni, så risikerer vi at komme i samme situation som i 2020, hvor vi måtte aflyse et næsten færdigplanlagt årsmøde, med store omkostninger til følge.

Også udstillerne har brug for tid til at forberede deres udstillingsdeltagelse. Ved at udskyde årsmøde og årsmødeudstillingen til september giver vi også udstillerne den fornødne tid til at forberede sig til hvad vi håber på bliver et brag af en årsmødeudstilling, og samtidig en udstilling, som ikke burde være i fare i forhold til aflysning eller alvorlige restriktioner.  

I maj starter standbestillingen

STFs sekretariat gør klar, så standbestillingerne kan sættes i gang i begyndelsen af maj. Sekretariatet kommunikerer ud til tidligere årsmødeudstillere og via elektroniske nyhedsbreve så snart tilmeldingen er åbnet.

I maj-nummeret af Spildevand sætter vi indledende spot på årsmødet d. 3. september i København, mens august-nummeret af Spildevand bliver det egentlige årsmødenummer med blandt andet udstilleromtaler.

Det er fortsat BIOFOS A/S, som er vært for STFs årsmøde 2021