Nyheder fra Spildevandsteknisk Forening

31. august 2021 - Sekretariat
Vigtig ændring i STFs sekretariat
Skrevet af
Susanne Brandt
sekretær

STF har ansat Karin Refsgaard, som i et glidende forløb overtager opgaver fra Susanne Brandt

En glidende overgang i Spildevandsteknisk Forenings sekretariat 

Først på sommeren meddelte vores mangeårige sekretær i Spildevandsteknisk Forening, Susanne Brandt, at hun gerne vil trappe ned fra de mange timers arbejde med utallige bolde i luften, som det kræver at være omdrejningspunktet og den eneste ansatte i en forening som vores.

Det er ikke let at erstatte mange års opsamlet erfaring og et imponerende kendskab til vores branche, men efter overvejelser i bestyrelsen var konklusionen, at STF er bedst tjent med at hente en kapacitet ind, der i forvejen har et indgående kendskab til branchen og vores forening.

Bestyrelsen har derfor bedt Karin Refsgaard, der hidtil har været ansat i BlueKolding, om at træde til, så vi gradvist over de næste måneder frem til sommeren 2022 får en overlevering af opgaver fra Susanne til Karin. Karin begynder på deltid i sekretariatet den 1. oktober.

STF håber, I vil tage godt imod Karin.

Jacob Andersen
Formand for Spildevandsteknisk Forening