Nyheder fra Spildevandsteknisk Forening

10. november 2020 - Døgnkursus
205 var tilmeldt til Døgn2020 på 6 timer
Skrevet af
S. Brandt
sekretær

Der kom gode tilbagemeldinger på Døgn2020 på 6 timer

Godt hjulpet af Ferskvandscentret afholdt STF d. 6. november et online mini-døgnkursus med 205 tilmeldte deltagere.

15 indlæg blev afviklet (5 fælles for alle deltagere og 10 indlæg fordelt på to spor).

Det hele var live, og teknikken fungerede rent afviklingsmæssigt.

De fleste deltagere var aktive undervejs. Der var mulighed for at chatte til hinanden, for at deltage i afstemninger og for at tale i mindre grupper (breakout rooms). 

Der kommer generelt flotte tilbagemeldinger. Så den foreløbige konklusion på det historiske arrangement er, at det alt i alt var rigtig godt - når det nu ikke kunne være anderledes...

I Spildevand#5 bliver arrangementet selvfølgelig omtalt mere udførligt.


Selve indlæggene blev optaget på video. Videoerne er efterfølgende behandlet og d. 23. november, med tilladelse fra indlægsholderne, gjort tilgængelige.

KLIK videre for at finde links til de enkelte videoer fra "Døgn2020 på 6 timer".