Nyheder fra Spildevandsteknisk Forening

24. august 2020 - Døgnkursus
STF Døgnkursus 2020
Skrevet af
S. Brandt
sekretær

Døgnkursus 2020 tilpasses i størrelse, både hvad angår antal udstillere og antal deltagere

Spildevandsteknisk Forening tager corona-situationen alvorligt og er bevidst om, at I ude i forsyningerne og de private virksomheder gør det samme. Derfor vil årets Døgnkursus foregå en smule anderledes end normalt - nemlig i en corona-tilpasset udgave – hvor hensynet til hinanden er i centrum.

Spildevandsteknisk Forening planlægger pt ud fra, at Sundhedsstyrelsen ikke strammer de pr uge 34 gældende regler og retningslinjer. Vi følger situationen tæt, og udvikler situationen sig, vil vi naturligvis tage yderligere forholdsregler. Indtil videre vil Døgnkursus 2020 dog afvikles med følgende overordnede rammer og deltagerbegrænsninger.

Begrænsninger på antal deltagere
Antallet af deltagere begrænses til maksimalt 250 personer. Dette sker for at tilpasse arrangementet til de fysiske rammer og til den aktuelle situation. Samtidig begrænses antallet af deltagere til fem personer fra hvert forsyningsselskab eller medlemsfirma. Denne begrænsning sker for at sikre, at alle de forsyningsselskaber og firmaer, som plejer at deltage, fortsat kan være repræsenteret på Døgnkursus 2020.

Begrænsninger på udstillingen
Selve udstillingen begrænses til 20 firmaer mod normalt 24 firmaer. Samtidig udvider vi udstillingsområdet, og af hensyn til afstandskrav med videre disponeres udstillingsarealerne på en helt ny måde.

Udstillingen er den del af Døgnkursus 2020, som Spildevandsteknisk Forening har haft størst fokus på, da det er her, at afstandskravene især kan blive udfordret. Udstillingen er derfor nytænkt, både hvad angår antal udstillere og ved at inddrage ekstra pause- og udstillingsområder.

Sikkerhed fra start til slut
I samarbejde med Ferskvandscentret, som programudvikler, og med Comwell Kolding, som har de fysiske rammer, tilrettelægges Døgnkursus 2020 fra start til slut på en sådan måde, at der kan holdes den fornødne afstand mellem deltagerne under hele arrangementet.

Når deltagerne både følger Sundhedsstyrelsens generelle regler og retningslinjer og følger de regler, der sættes for arrangementet, er det trygt og sikkert at deltage i Døgnkursus 2020, som afholdes d. 6.-7. november på Comwell Kolding.

De nærmere detaljer omkring deltagelse i arrangementet vil blive kommunikeret ud, dels i udstillerinformationerne, dels i de almindelige deltagerbetingelser.


 

Læs mere:

 • 14. juli 2021 - Årsmøde
  Der er åbnet for personregistrering / tilmelding
 • 12. juli 2021 - Døgnkursus
  Firmamedlemmer kan tilmelde sig lodtrækningen om 24 udstillingspladser ifm. Døgnkursus 2021
 • 2. juli 2021 - Årsmøde
  Se hvilke firmaer, der har bestilt stand på STFs årsmødeudstilling 2021
An error occurred while attaching module (Dynamicweb.Frontend.Content)

System.FormatException: String was not recognized as a valid Boolean.
  at System.Boolean.Parse(String value)
  at Dynamicweb.UserManagement.Frontend.Frontend.SaveForm(ParagraphSettings settings)
  at Dynamicweb.UserManagement.Frontend.Frontend.GetContent()
  at Dynamicweb.Frontend.Content.GetModuleOutput(Paragraph paragraph, PageView pageview)