Nyheder fra Spildevandsteknisk Forening

23. september 2020 - Døgnkursus
STF Døgnkursus 2020 bliver online
Skrevet af
S. Brandt
sekretær

STF Døgnkursus 2020 gennemføres som en intensiv online-konference

I lyset af de seneste ugers udvikling af Corona-situationen og myndighedernes anbefalinger i den forbindelse, traf Spildevandsteknisk Forenings bestyrelse d. 21. september den tunge beslutning ikke at gennemføre det traditionsrige Døgnkursus på normal vis.

I stedet afholdes en intensiv online konference med et stærkt fagligt program, som sammensættes ud fra de indlæg, der på planlægningsmødet i august blev udvalgt til at udgøre den faglige del af Døgnkursus2020.

Med Ferskvandscentret som kompetent samarbejdspartner er arbejdet med at omlægge det velkendte Døgnkursus til en intensiv online konference nu i fuld gang.

Starten på ”Døgn2020-på-kun-6-timer” går fredag d. 6. november kl. 9.00

Det normale døgnkursus forløber fra fredag kl. 12 til lørdag kl. 12, og vi ved at døgnkursusdeltagerne typisk er i døgnkursusstemning allerede fra fredag morgen, hvor rejse eller køretur til Kolding begynder.

Vi udnytter denne stemning, og i år, hvor rejsetiden er lig nul, lader vi derfor starten på ”Døgn2020-på-kun-6-timer” gå allerede kl. 9.00

Der lægges ud med online velkomst til det historiske arrangement fra formanden for Spildevandsteknisk Forening, Jacob Andersen. Derefter bliver der et eller flere fælles foredrag, hvorefter der splittes op i to parallelle sessioner, sådan som det også kendes fra de senere års fysiske døgnkurser. Sandsynligvis bliver det også et såkaldt fælles foredrag, som midt fredag eftermiddag afslutter ”Døgn2020-på-kun-6-timer”.

Foredragene bliver live

Vi planlægger at foredragene skal foregå live, og at foredragene desuden skal optages, så de bliver mulige at gense på et senere tidspunkt. Du vil således få en oplevelse af at være live til stede til foredragene, og du vil også kunne stille spørgsmål til foredragsholderne.

Hvis du har interesse i foredrag, som er samtidige, så kan du se det ene foredrag live og det andet senere i en optaget version.

Ingen deltager begrænsninger

Der var lagt op til et fysisk Døgnkursus2020 med visse deltagerbegrænsninger. Disse begrænsninger er nu helt væk. Alle personer for hvem det måtte være relevant at deltage vil meget snart kunne tilmelde sig online-arrangementet, som vi kalder ”Døgn2020-på-kun-6-timer”.

Kun beskedent deltagergebyr

Foreningens udgifter til lokaler og forplejning er selvsagt bortfaldet. Men gratis er det naturligvis ikke at afholde et online-arrangement. Derfor vil hver deltager blive opkrævet et beskedent deltagergebyr, som er fastsat til kr. 400,-.

Det sociale aspekt vil mangle

De givtige pauser med gensynsglæde, spontanitet og erfaringsudveksling lader sig ikke umiddelbart virtualisere, og dialogen med Døgnkursets udstillere bliver umiddelbart også en mangelvare.

Vi vil prøve at indbygge muligheder for interaktion mellem deltagerne i arrangementet. Ligeledes vil vi prøve at indbygge en relevant eksponering af de udstillere, som skulle have haft stande på det fysiske Døgnkursus – alt sammen i forsøg på delvis at afhjælpe de åbenlyse sociale mangler, som vil kendetegne ”Døgn2020-på-kun-6-timer”

Støt op om konferencen

Ikke med Spildevandsteknisk Forenings gode vilje, men tvunget af omstændighederne, koges det normale fysiske Døgnkursus ned til en intensiv online konference, som foreningens medlemmer uden nogen form for smitterisiko kan deltage i.

Foreningens bestyrelse opfordrer til, at alle relevante personer fra både forsyningsselskaber og fra leverandørfirmaerne i stort omfang tilmelder sig og deltager i arrangementet.

Sæt dig godt til rette ved din computer, klik dig til alle foredragenes faglige guldkorn og lad dig overraske af de bonusoplevelser og -muligheder, som det lykkes os at få bygget ind i arrangementet. 

 

Læs mere:

 • 7. april 2021 - Slamflokken
  Desværre intet Slamflokkens Døgn i 2021
 • 10. november 2020 - Døgnkursus
  STF har afholdt sit første online arrangement
 • 30. januar 2020 - Bilagsmaterialer
  Materialer fra afholdte arrangementer 2020
An error occurred while attaching module (Dynamicweb.Frontend.Content)

System.FormatException: String was not recognized as a valid Boolean.
  at System.Boolean.Parse(String value)
  at Dynamicweb.UserManagement.Frontend.Frontend.SaveForm(ParagraphSettings settings)
  at Dynamicweb.UserManagement.Frontend.Frontend.GetContent()
  at Dynamicweb.Frontend.Content.GetModuleOutput(Paragraph paragraph, PageView pageview)