Har du et spændende spildevandsprojekt, du ønsker støtte til? Søg støtte fra STFs aktivitetspulje og kom godt videre.

 

Her på siden kan du læse, hvad du skal gøre for at søge midlerne og hvilke krav, der stilles i forbindelse med ansøgningen.

 

Hvem kan søge:
Kun forsyningsselskaber kan stå som ansøgere (projektholdere) til midler fra STFs aktivitetspulje. Det betyder, at hvis firmaer, forskningsinstitutioner eller andre samarbejdspartnere medvirker i det projekt, som der søges midler til, så skal disse fremgå af ansøgningen under punktet "samarbejdspartner".

 

Hvad kan der søges til:

Der kan søges til projekter, der er til gavn for alle i spildevandsbranchen. Det kan for eksempel være projekter, der er til gavn for arbejdsmiljøet og projekter, der gør hverdagen nemmere i drift og vedligehold af spildevandsanlæg.

Når bestyrelsen vurderer de indkomne ansøgninger, ses der på, om Spildevandsteknisk Forenings formålsparagraffer understøttes. De lyder:

  • at fremme den faglige kontakt medlemmerne imellem
  • at videreuddanne medlemmerne og personale på spildevandsanlæg.

Projekter der har et kommercielt formål understøttes ikke.

 

Der kan maximalt søges om:
Spildevandsteknisk Forening ønsker at tilgodese flest mulige ansøgere og at tilgodese de mindre brugernære ideer og udviklingsprojekter. Derfor kan der maximalt søges om 100.000 kr til hjælp til et projekt.

 

Hvad kræves af ansøgningen:
Projektet, der søges til, skal kunne beskrives med meget få ord. Ansøgningen skal med andre ord være kort og præcis, og derfor er ansøgningsskemaet udformet, så der kun er plads til ganske korte beskrivelser og begrundelser. Der er i alt plads til ca. 1.200 anslag, fordelt i to tekstbokse.

 

Præsentation og afrapportering:
Ansøger (projektholder) er forpligtet til, efter nærmere aftale, at præsentere projektresultater eller projektstatus i Spildevandsteknisk Tidskrift. Derudover kan ansøger blive opfordret til at præsentere projektet ved førstkommende STF døgnkursus.

Ansøger (projektholder) er desuden forpligtet til at aflægge regnskab for projektet.

 

Hvornår kan søges:
STFs aktivitetspulje kan ansøges løbende. Bestyrelsen tager, så vidt det er praktisk muligt, stilling til indkomne ansøgninger ved førstkommende bestyrelsesmøde.

 

Forbehold:
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at indhente supplerende oplysninger vedr. projekter, ligesom ansøgningsskema og ansøgningsprocedure kan blive tilpasset, såfremt krav fra revisor eller andre nødvendiggør dette.

 

Ansøgningsskemaet:
Ansøgningsskemaet udfyldes ved at skrive direkte i dokumentets skrivefelter. Gem det udfyldte dokument med et nyt navn.

 

Send efterfølgende dit dokument som vedhæftet fil til Spildevandsteknisk Forenings sekretariat sek@stf.dk

 

Du finder ansøgningsskemaet HER.

 

Se en liste over tidligere støttede projekter HER