Spildevandsteknisk Forening (forkortet STF) er en forening for alle, der har med transport, rensning og ressourceindvinding af spildevand at gøre samt arbejder med håndtering af regnvand - praktisk, teoretisk eller som leverandør til branchen.

 

Som medlem får du blandt andet:

 • Fem årlige blade med højt fagligt indhold
  Spildevand er dit blad, om du arbejder for en forsyning, et industrianlæg, er leverandør, forsker, studerende på et spildevandsrelevant studie eller bare intereseret i vand og miljø.
 • En årlig fagfestival
  En gang om året afholder STF et stort årsmøde for hele branchen, hvor du som udstiller har mulighed for at møde eksisterende og nye kunder samt erfaringsudveksle med kolleger fra hele branchen.
 • Et årligt døgnkursus
  I november af holdes Døgnkursus i Kolding. Det er 24 timer med intens vidensdeling, networking og udstilling – en efteruddannelsesmulighed for alle.
 • 8 specialiserede netværk
  Vil du virkelig nørde, så meld dig ind i et af vores otte netværk. STF afholder branchens bedste netværksdage med dybdegående vidensdeling, ærlig erfaringsudveksling og stærkt kollegialt samvær.

Arbejder du på en forsyning, et industrianlæg eller er leverandør til spildevandsbranchen, meld dig ind i STF og vær med i spildevandsbranchens stærkeste forening. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Kommende arrangementer
Spildevand #2 2024
Spildevand #2 2024 online
STF's netværksgrupper
STF's aktivitetspulje