Om STF

 

Spildevandsteknisk Forening (forkortet STF) er en forening for alle, der har med transport, rensning og ressourceindvinding af spildevand at gøre samt arbejder med håndtering af regnvand - praktisk, teoretisk eller som leverandør til branchen.

 

Foreningens formål er at fremme den faglige kontakt mellem medlemmerne og at medvirke til videreuddannelse af de ansatte i forsyningerne.

Foreningen markerer sig blandt andet ved at:

  • samarbejde med alle relevante parter i spørgsmål af spildevandsteknisk interesse
  • samarbejde med udbydere af spildevandskurser
  • afholde spildevandskonferencer og temadage
  • afholde årsmøde med stor firmaudstilling
  • tilskynde til lokal erfaringsudveksling mellem vand- og forsyningsselskabernes renseanlæg
  • tilskynde til erfaringsudveksling blandt grupper med fælles arbejdsområde
  • udgive medlemsbladet Spildevand fem gange om året

Foreningen startede i det små i 1972 og har siden vokset sig stor. STF er repræsenteret i næsten alle Danmarks forsyningsselskaber, enten ved personlige medlemsskaber eller med kollektive medlemsskaber. Mange ansatte på industrivirksomheder med egne renseanlæg har også fundet sig til rette i foreningen.

Vedtægter 2024
Vandmiljøprismodtagere
40 års Jubilæumsbog
Fra sort vand til grønt guld
Cookies og privatlivspolitik