Om Spildevandsteknisk Forening STF

Om STF

Spildevandsteknisk Forening (forkortet STF) er en forening for alle, der har med rensning af spildevand at gøre - praktisk, teoretisk eller som leverandør til spildevandsbranchen.

Foreningens formål er at fremme den faglige kontakt mellem medlemmerne og at medvirke til videreuddannelse af de ansatte på renseanlæg.

Foreningen markerer sig blandt andet ved at:

  • samarbejde med alle relevante parter i spørgsmål af spildevandsteknisk interesse.
  • samarbejde med udbydere af spildevandskurser.
  • afholde spildevandskonferencer og temadage.
  • afholde årsmøde med stor firmaudstilling.
  • tilskynde til lokal erfaringsudveksling mellem vand- og forsyningsselskabernes renseanlæg.
  • tilskynde til erfaringsudveksling blandt grupper med fælles arbejdsområde.
  • udgive medlemsbladet Spildevand fem gange om året.

Foreningen startede i det små i 1972 og har siden vokset sig stor. STF er repræsenteret i næsten alle Danmarks forsyningsselskaber, enten ved personlige medlemsskaber eller med kollektive medlemsskaber. Mange ansatte på industrivirksomheder med egne renseanlæg har også fundet sig til rette i foreningen.

I 2012 havde STF 40 års jubilæum. I den anledning blev der udgivet en bog. Den kan du læse her