Netværket rÅdnetanken er for personer med særlig interesse for drift og optimering af rådnetanke

 

STF netværksgruppen "rÅdne tanken" blev dannet i oktober 2015, hvor rådnetanksentusiaster fra DIN Forsyning A/S, NK-forsyning, Frederikshavn Forsyning A/S, BlueKolding og Energi Viborg A/S var samlet.

 

Formålet med netværksgruppen "rÅdne tanken" er at udveksle erfaringer og optimeringsideer på tværs af faggrænser.

 

Netværksgruppen planlægger og afholder en årlig temadag.

 

Ønsker du at blive tilknyttet netværket "rÅdne tanken", tilmeld dig nyhedsbrevet for rÅdnetanken.

 

Du skal have medlemskab (personligt eller kollektivt via dit ansættelsessted) for, at du kan deltage i konkrete arrangementer.

 

Netværket har følgende styregruppe:

Jens Wett Frederiksen (kontaktperson for styregruppen)
Envafors A/S
jenfre@envafors.dk

Lisbet Adrian
DIN Forsyning A/S
liadr@dinforsyning.dk

Jens Jørgen Ploumann
Vesthimmerlands Vand A/S
jjp@vesthimmerlandsvand.dk

 

Nederst på siden på linket herunder finder du tilmeldingen til nyhedsbrevene.