SRO netværket er et netværk under Spildevandsteknisk Forening.

 

Formålet med netværket er at udveksle erfaringer om alt inden for SRO. Typer af systemer, samarbejder mellem systemer, dokumentation og meget mere.

 

Det er et nyt netværk under opstart. Foreløbig skal der afholdes en temadag, hvor et af punkterne bliver at undersøge, hvad der er interesse for i netværket.

 

Har du interesse for netværket og måske lyst til at blive en del af dette, da kontakt foreningens sekretariat, eller meld dig til nyhedsbrevet for netværket.