Privatlivspolitik

Læs Spildevandsteknisk Forening privatlivspolitik

 

Nuværende og tidligere medlemmer af Spildevandsteknisk Forening

Som dataansvarlig virksomhed, vil sikre databeskyttelse i vores omgang med de oplysninger vi håndterer, og vi vil sikre os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om vores medlemmer.

 

Dataansvarlig virksomheds identitet og kontaktoplysninger:

Spildevandsteknisk Forening
Elborg Syd 2
7000 Fredericia

Mail: sek@stf.dk

 

Kontakt vedrørende databeskyttelse
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Du kan skrive til os på sek@stf.dk. Husk at almindelige e-mails ikke er sikker kommunikation. Derfor undlad at nævne noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, og som du mener skal beskyttes.

 

Persondatabehandling
Generelt
Personoplysninger er de informationer der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores hjemmeside, indsamler og behandler vi forskellige informationer om dig. Det sker, hvis du tilmelder dig et af vores nyhedsbreve eller hvis du tilmelder dig et af vores arrangementer.

Når du stiller dine persondata til rådighed, vil det klart fremgå, hvor dine data bliver anvendt.

 

Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender data om dig for at:

 • Kunne tilbyde dig de ydelser, der er en del af vores forening, eksempelvis kursusdeltagelse, modtagelse af en af vores nyhedsbreve og øvrige henvendelser

De data, vi anvender, omfatter:
·  Simple personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, email og demografisk information
·  Finansielle oplysninger såsom faktura-relaterede oplysninger

 

Hvordan indsamles oplysninger:
Når du melder dig ind i Spildevandsteknisk forening, og når du tilmelder dig et af vores arrangementer eller til nyhedsbrevet, indsamler vi oplysningerne fra dig.

 

Formål og retsgrundlag
Formålet med behandling af dine persondata:

 • Løbende administration af din relation til Spildevandsteknisk Forening, for eksempel, når du bliver indmeldt i foreningen eller tager del i nogle af de kurser og netværkdage, som vi arrangerer.
 • Sikre, at du modtager de nyhedsbreve fra foreningen, som du ønsker
 • Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, som det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. Vi skal oplyse dig om vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger, som er følgende: Behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af en aftale: Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b

 

Kontrol og opdatering af persondata
Dine persondata bliver løbende opdateret og kontrolleret. Det er vigtigt, at de er korrekte. Derfor beder vi dig om, at oplyse os om eventuelle ændringer.

 

Indhentning af samtykke
I nogle tilfælde er det nødvendigt, at Spildevandsteknisk Forening skal have samtykke til at behandle dine data. Vi vil oplyse dig om et sådant grundlag og om vores grundlag for at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt. Du vil derfor til enhver tid bede om at få samtykket trukket tilbage.

 

Opbevaring af data
Dine data bliver opbevaret i den periode, der er nødvendigt for at kunne opfylde de forpligtelser Spildevandsteknisk Forening har over for dig som medlem, og /eller for at opfylde lovgivningen, herunder bogføring lovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år

Vi sletter de data, vi har om dig, når de ikke længere er nødvendigt i forhold til formålet med indsamling af dine data.

 

Videregivelse af data
Dine personoplysninger bliver kun videregivet i det omfang, det er nødvendigt til vores databehandlere i forbindelse med arrangementer i foreningen. Der er indgået databehandleraftaler med disse databehandlere.

For at vi kan opfylde formålet med foreningen har vi indgået aftale med følgende databehandlere:

 • BetterBoard – online bestyrelsesportal
 • CampaignMonitor – online program til at udsende og administrere nyhedsbreve
 • ConferenceManager – online planlægningsværktøj for konferencer og events
 • Dynamic Web – administration af hjemmesiden
 • E-conomic – online økonomisystem
 • Issuu – online publiceringsplatform

 

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få adgang til dine persondata
 • Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
 • Du har ret til at få begrænset vores behandling af dine persondata
 • Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke

 

Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.